ТУШ "Тоза Драговић"

Трговинско угоститељска школа

Erasmus plus-New skills for the new world

Print

Grbskole Трговинско угоститељска школа „Тоза Драговић“

НАЗИВ  ПРОЈЕКТА: „New skills for the new world“ 

РОК ТРАЈАЊА: 01.10.2017.-30.09.2018.god.

Short information about project

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАШЕМ ПРОЈЕКТУ

Циљеви овог пројекта су:

·         побољшати вештине, компетенције и методологију наставног особља VET (Vocational Education and Training-Стручно образовање и обука) школа које је укључено у практичну обуку кувара и конобара ;

·         ојачати кључне компетенције у VET школским програмима и обезбедити ефикасније могућности;

·         стицање и развијање тих вештина кроз релевантне компетенције, као и стицање драгоценог знања, вештина и ставова за тржиште рада у туризму;

·         омогућити већи приступ обуци и стицању квлаификација за све, а са становишта доживотног учења, посебно подизањем свести о значају занимања кувара и конобара у Европи;

·         побољшати транспарентност и препознавање вештина и квалификација поређењем различитих европских наставних програма обуке и развијањем два нова курса,  оба са традиционалном и онлајн структуром.

У исто време, током периода имплементације фокусирали смо се на:

1.       Анализу потреба за обуком школског особља које ради на обуци кувара/конобара, а у тесној сарадњи са послодавцима;

2.       Свеобухватни уџбеник за конобаре и куваре, а на основу Анализе потреба за обуком;

3.       Писмо препоруке за побољшање постојећих профила кувара и конобара у свакој од ових држава.

Циљне групе овог пројекта су:

Директна циљна група би била наставно особље VET школа за угоститељство и туризам које ради на практичној обуци кувара и конобара. Индиректна циљна група су њихови ученици који углавном долазе из области са туристичким потенцијалом, а при том имају мањи приступ могућностима за савремену обуку. То ће бити популација младих људи који су на последњој години свог образовања, или су скорије завршили средњу школу, али имају потешкоћа да нађу посао у угоститељској индустрији као кувари или конобари. У оквиру овог пројекта, наставно особље које је прошло обуку ће радити са младим људима, па се од њих очекује да код ових младих особа повећају професионалне вештине, али такође и меке вештине, као што су вештина комуникације, иницијатива, прилагодљивост, самоуправљачке технике, али исто тако и међукултурална свест.

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: