ТУШ "Тоза Драговић"

Трговинско угоститељска школа

О ШКОЛИ

Трговинско угоститељска школа
„Тоза Драговић“,
Саве Ковачевића 25,
34000 Крагујевац
тел : 034 6333-237;
 
 
одељење за ванредне ученике: 034 6338- 595
тел /факс (директор школе) : 034 6335-686;
 

e-mail: tozadragovic@mts.rs

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Трговина угоститељство туризам                  Личне услуге

  • Туристички техничар                                         –  Женски фризер
  • Кулинарски техничар                                         –  Мушки фризер
  • Угоститељски техничар                                     –  Маникир и педикир                            
  • Трговински техничар                                             Текстилство
  • Аранжер у трговини
  • Кувар                                                                       – Дизајнер одеће
  • Конобар                                                                  – Моделар одеће
  • Посластичар                                                          – Конфекцијски техничар
  • Трговац

Ушколској 2017/2018 школа има 29 одељења. У школу се уписује око 700 ученика. Настава је кабинетска  и иводи у: 23 кабинета

БОДОВИ ЗА УПИС  2017/2018

ОПИС ЗАНИМАЊА КОЈА СЕ УПИСУЈУ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Особине: љубазност, стрпљивост, радозналост,
комуникативност, сналажљивост, дружељубивост,
Опис послова:
• Организација и смештај туриста у хотелима
• Припрема и извођење путовања
• Информисање о туристичко – угоститељским пословима
• Продаја туристичких аранжмана и возних каратa
• Rent-a-car послови
• Рад са страним средствима плаћања и др.
Подручја запошљавања: хотели, мотели, пансиони, туристичке агенције, ауто-мото савез итд..
• Стручни предмети:
• основи туризма и угостит.
• страни језик II
• економика и орган. предузећа
• психологија
• статистика
• туристичка географија
• право, историја уметности
• пословна корес. и комун.
• финансијско пословање
• спољнотрг.и девиз.пословање
• економика туризма
• маркетинг у туризму
• агенциј.- хотел. пословање
Садржина рада: пракса у хотелима, туристичким агенцијама и другим угоститељским објектима, посете промоцијама, сајмовима и екскурзијама.

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
Особине: уредност, креативност, маштовитост, комуникативност, сналажљивост, тачност, брзина.
Опис послова:
• припремање националиних јела и посластица
• спремање јела и посластица познатих кухиња других народа,
• израда норматива утрошка матерјала за спремање јела.
Подручја запошљавања: хотелски ресторан, класични ресторан, специјализован ресторан, снек бар, резиденције и протоколи,..
• Стручни предмети:
• основи туризма и угостит.
• хигијена
• економика и организ. предуз.
• психологија
• уметничко обликовање
• туристичка географија
• познавање робе
• наука о исхрани
• хотелијерство
• маркетинг у туризму
• куварство са практ. наставом
Садржина рада: пракса у ресторанима и другим угоститељским објектима, посете промоцијама, сајмовима и екскурзијама.

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
Особине: љубазност, култура, уредност, комуникативност, сналажљивост, дружељубивост.
Опис послова:
• састављање јеловника и мени карте
• пријем свих врста поруџбина
• услуживање јела и пића у ресторану, на свечаним пријемима у баровима
• припремање аперативних и барских коктела.
Подручја запошљавања: хотелски ресторани, класични ресторани, специјализовани ресторани (рибљи, ловачки и сл.),

Стручни предмети:
– страни језик II
– основи туризма и угоститељства
– хигијена
– економика и организ. предузећа
– психологија
– основи куварства
– туристичка географија
– познавање робе
– наука о исхрани
– хотелијерство
– маркетинг у туризму
– услуживање са практ. наставом
Садржина рада: пракса у ресторанима и другим угоститељским објектима, посете промоцијама, сајмовима и екскурзијама.

ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ 

Ако желиш да и ти будеш део модне индустрије и дизајнерских тимова, да креираш своје колекције, ми ћемо ти у томе помоћи. Очекујемо да успеш да одевни предмети које ти осмислиш буду ношени свуда око нас.
ТРОГОДИШЊА ЗАНИМАЊА
КУВAР
Особине: креативност, уредност, љубазност, маштовитост, комуникативност, брзина, тачност.
Опис послова: спремање јела интернационалних кухиња, спремање специјалитета наше кухиње.
Подручја запошљавања: снек бар, бифе, пансион, кафана, ресторан, кафе посластичарнице.
Наставни план и програм

КОНОБАР:
Особине: култура, уредност, креативност,
комуникативност, љубазност
Опис послова: пријем и смештај гостију и њихово услуживање пићем и јелом, као и наплаћивање рачуна и обрачун извршених услуга
Подручја запошљавања: снек бар, бифе, пансион, кафана, ресторан, кафе посластичарнице
Наставни план и програм
ПОСЛАСТИЧАР:
Особине: уредност, спретност, маштовитост, тачност, креативност, брзина
Опис послова: припремање топлих и хладних посластица
Подручја запошљавања: посластичарнице у кухињама угоститељских објеката, посластичарнице, болничке кухиње, кухиње дечијих и студентских ресторана, индустрија посластица
Наставни план и програм

ЖЕНСКИ И МУШКИ ФРИЗЕР:
Особине: уредност, прецизност, тачност, љубазност, стрпљивост, креативност, маштовитост, сналажљивост
Опис послова: шишање и обликовање жен./муш. фризура
Пракса се одвија у школским и салонима у граду
Подручја запошљавања: ученици могу да се запосле у неком фризерском салону или да отворе сопствени
Наставак школовања могућ је у виду једногодишње специјализације,доквалификације или преквалификације
Наставни планови и програми за подручје рада остало – личне услуге

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: